بيمه عمر مانده بدهكار چيست؟

بيمه عمرمانده بدهكار براي درياقت وام و تسهيلات بانكي صادر مي گردد كه در اين مطلب موارد و چگونگي آن ذكر شده است .

یکی از بیمه نامه‌هایی که توسط برخی از شرکت‌های بیمه صادر می‌شود، بیمه عمر مانده بدهکار است که در حقیقت ریسک ناشی از تسهیلات گیرندگان از بانک‌ها و موسسات اعتباری را پوشش می‌دهد.

زمانی که افراد برای رفع نیازهای زندگی خود یا برای توسعه کسب و کارشان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات می گیرند، یکی از نگرانی های روزمره این افراد آن است که در صورت فوت، نحوه بازپرداخت تسهیلات آنها به شبکه بانکی چگونه خواهد بود و بازماندگان آنها چگونه امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را خواهند داشت؟

برای این منظور برخی از شرکت ها، اقدام به صدور بیمه نامه عمر مانده بدهکار می کنند تا این نوع از مشکلات و نگرانی ها را در صورت فوت تسهیلات گیرنده از بانک ها در طول مدت بیمه نامه رفع کنند.

براین اساس، هر زمانی که فرد دارای این بیمه نامه در طول مدت وام خود فوت کند، شرکت بیمه بقیه اقساط وام وی را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده پرداخت می کند. همچنین از طرف دیگر موسسات اعتباری یا بانک ها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده بار دیگر به صندوق آنها مسترد شود، وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می‌کنند.

پوشش اصلی این بیمه نامه فوت در اثر حادثه است و پوشش های اختیاری آن نیز شامل افزایش سرمایه در صورت فوت در اثر حادثه و پرداخت غرامت از کارافتادگی بر اثر بیماری است که براساس آن فرد بیمه شده در صورت از کارافتادگی دائم و کامل، از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد؛ البته خرید این بیمه نامه هیچگونه الزام قانونی ندارد و افراد از روی اختیار می توانند نسبت به تهیه این بیمه نامه اقدام کنند.

تعریف بيمه عمر مانده بدهكار

 • موضوع این قرارداد عبارت ازبیمه عمر مانده بدهی وام گیرنده در قبال وامی است که بیمه گذار از تاریخ شروع این قرارداد به بعد به وام گیرندگان خود پرداخت مینماید یا قبلاً پرداخت نموده است.

تعهدات بیمه گذار

 • اطلاعات مورد نياز درخصوص صدور بيمه عمر مانده بدهكار:

بیمه گذار موظف است در شروع قرارداد مشخصات وام گیرندگان را بشرح ذیل در اختیار بیمه گر قرار دهد : نام و نام خانوادگی- تاریخ تولد- شماره شناسنامه و محل صدور مبلغ بدهی در تاریخ شروع این قرارداد، مدت وام یا مدت باقیمانده وام از تاریخ شروع قرارداد.

 • بیمهگذار موظف است در صورت فوت بیمه شده حداکثر ظرف مدت 10  روز از تاریخ اطلاع بیمه گر را کتباً مطلع نماید و متعاقباً مدارک ذیل را ارسال نماید.
  • اصل یا فتوکپی تائید شده خلاصه رونوشت فوت صادره از طرف اداره آمار
  • گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشکی معالج مبنی بر تعیین علت فوت
  • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد (مواردیکه فوت ناشی از حادثه باشد).

 

تعهدات بیمه گر

 • بیمهگر متعهد است در صورت فوت بیمه شده و انجام کلیه تعهدات بیمه گذار مندرج در این قرارداد مانده بدهی حین الفوت او را از تاریخ فوت طبق شرایط این قرارداد بپردازد.
  1 ) مانده بدهی حین الفوت عبارتست از مبلغ بیمه در شروع بیمه (که ملاک محاسبه حق بیمه قرار گرفته است) ضربدر مدت باقیمانده وام از تاریخ فوت (برحسب ماه) تقسیم بر مدت باقیمانده از تاریخ شروع بیمه تا انقضاء مدت وام (برحسب ماه) بیمه شده متوفی.
  2 ) در صورتیکه بیمه شده در نتیجه خطرات ناشی از جنگ و یا عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر تعهدی نخواهد داشت.
  3 ) بیمه شدگان این قرارداد در زمان صلح مشمول بیمه فوت ناشی از عملکرد مهمات جنگی عمل نکرده ( در مناطقی که در زمان جنگ تحمیلی بعنوان مناطق جنگی شناخته شده اند) با توجه به میزان تعهدات مندرج در این قرارداد میباشند.

 

مدت بيمه نامه

 • مدتبیمه برای هر بیمه شده برابر مدت وام یا مدت باقیمانده وام او از تاریخ شروع این قرارداد میباشد  مشروط بر اینکه در هیچ مورد مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه از 70 سال تمام تجاوز نکند بنابراین بیمه گر نسبت به کسانی که سن آنها از 70 سال تمام بیشتر باشد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

 

اقساط معوق در زمان فوت

 • بیمهگر هیچگونه تعهدی نسبت به اقساط معوقه وام گیرنده و هزینه های تاخیر اقساط مزبور به هر دلیل و علتی که باشد، ندارد.

 

قوانين عمومي

حق بیمه هایی که بابت بیمه شدگان این قرارداد به بیمه گر پرداخت شده قابل استرداد نیست مگردر موارد ذیل :

 • اشتباه در محاسبه حقبیمه وام گیرنده ای که سن وی 70 سال تمام بیشتر باشد و بابت نامبرده اشتباهاً حق بیمه پرداخت شده باشد.حق بیمه وام گیرندگانی که وام خود را تسویه نموده و یا بنا به هر علت دیگری براساس تقاضای بیمه گذار از پوشش بیمه ای خارج میگردد.
 • هرگونه تغییر در شرایط این قرارداد با توافق طرفین (بیمهگر و بیمه گذار) و بوسیله صدور الحاقی که جزء لاینفک قرارداد میباشد انجام میگیرد.

راهنمای دریافت خسارات بیمه

افت قیمت خودرو در زمان تصادف از جمله اتفاقاتی است که بیشتر افراد با این حادثه ناخوشایند مواجه می‌شوند. اما در چنین شرایطی چه باید کرد؟

راهنمای دریافت خسارت بیمه

مشکلات حقوقی بیمه

اصولاً بیمه یک قرار داد و توافق بین شرکت یا سازمان بیمه ای با افراد حقیقی و حقوقی جامعه است . هرگونه توافقی که شده باشد لازم الاجراست .

معرفی تیم حقوقی مشکلات بیمه

همه چیز درباره بیمه تکمیلی دانا

ارائه کارت طلایی به بیمه شدگان، طرح آنکال 24 ساعته پزشکان بیمه دانا، سیستم مشاوره و ارجاع و ... از خدمات بیمه تکمیلی است.

معرفی بیمه تکمیلی بیمه دانا