بیمه اشخاص (عمر و پس انداز)

هدف از بیمه عمر،علاوه بر تأمین پوشش های بیمه ای ایجاد ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از آن برای بیمه شده است.

بیمه های زندگی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین رشته‌های بیمه ای در جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته می‌باشد. هدف اساسی این بیمه‌ها علاوه بر تأمین پوشش های بیمه ای ایجاد ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از آن در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد.

تعاریف و مفاهیم بیمه های عمر

تعریف بیمه: بیمه قراردادی است دوطرفه که به موجب آن یکی از طرفین تعهد می کند در ازای دریافت حق بیمه از طرف دیگر ،‌سرمایه ای را یکجا یابه اقساط در صورت حیات یا فوت بیمه شده به ذینفع بپردازد.

بیمه گذار:‌ شخصی است حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید.

بیمه شده‌: شخصی است حقیقی که فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن و سلامتی او اساس محاسبه حق بیمه قرار می گیرد.

استفاده کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد به نفع او منعقد گردیده و از مزایای آن بهره مند می گردد.

بیمه عمر جامع ارمغان زندگی

بیمه عمر جامع ارمغان زندگی بیمه دانا پاسخ مناسبی به تمامی نیازهای بیمه گذاران محترم است. در این نوع بیمه نامه علاوه بر بهره مندی از سود سرمایه گذاری مناسب ، بیمه شده میتوا ند از پوشش های متنوع بیمه ای نیز برخوردار گردد.

مزایای سرمایه گذاری

 1. تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
 2. پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه گذار بعد از 2 سال
 3. امکان بازخرید نمودن بیمه نامه
 4. امکان برداشت از محل اندوخته بیمه نامه
 5. پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه به استفاده کننده
 6. پرداخت سود مشارکت در منافع

مزایای بیمه ای

 1. پرداخت سرمایه بیمه به استفاده کننده در صورت فوت بیمه شده به صورت یکجا (علاوه بر اندوخته)
 2. پرداخت سرمایه فوت ناشی از حادثه تا چهاربرابر سرمایه بیمه عمر (علاوه بربند یک)
 3. معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت ازکار افتادگی کامل و دائم بیمه شده
 4. پرداخت سرمایه بیمه تعیین شده در صورت نقص عضو جزئی، کلی و دائم ناشی از حادثه
 5. پرداخت هزینه های درمان بیماریهای خاص شامل: سکته قبلی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضاء و عمل جراحی کرونر قلب باز (معادل 30% سرمایه بیمه عمر)
 6. پرداخت هزینه پزشکی ناشی از حادثه
 7. پرداخت مستمری درصورت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده

  سایر مزایا

 1. بهره مندی از معافیت های مالیاتی
 2. پرداخت حق بیمه به روش های یکجا، سالیانه و اقساط : شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه
 3. امکان افزایش سرمایه بیمه برای رفع اثرات تورم و جبران کاهش قدرت خرید بیمه گذاران.
 4. امکان تبدیل سرمایه بیمه نامه به بیمه مستمری
 5. امکان انتخاب سرمایه بیمه عمر و صدور بیمه نامه تا سقف 4.000.000.000 ریال .
 6. امکان صدور بیمه نامه بدون انجام معاینات پزشکی
 7. امکان صدور یک بیمه نامه برای تمامی اعضاء خانواده ( بیمه نامه ارمغان خانواده )
 8. امکان حفظ پوشش های بیمه ای از محل اندوخته ، در صورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار

 

نحوه پرداخت (حق بیمه): ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه  و یکجا

مبلغ هر قسط: بر اساس توانایی مالی بیمه گذار

درصد رشد حق بیمه: حد اکثر 20 درصد

سن بیمه شده: از بدو تولد تا 65 سال ( مدت بیمه نامه  به اضافه سن بیمه شده نباید از 70 سال بیشتر باشد )

درصد اضافه نرخ پزشکی: توسط پزشک معتمد شرکت تعیین میگردد.

اطلاعات پوششهای تکمیلی

پوشش عمر: سرمایه از 10 تا 30 برابر حق بیمه سالانه و حد اکثر تا مبلغ  4.000.000.000  ریال         

درصد رشد ( پوشش عمر ): حد اکثر20 درصد

پوشش حادثه: از یک  تا چهار برابر سرمایه پوشش عمر و حد اکثرتا مبلغ 4.000.000.000 ریال از سن 4 تا80 سال

پوشش نقص عضو: جزئی، کلی و دائم ناشی از حادثه معادل 100% سرمایه فوت و حد اکثر تا مبلغ 2.000.000.000 ریال

پوشش امراض خاص: حد اکثر تا 30 درصد سرمایه  پوشش فوت و تا سقف 300.000.000 ریال

پوشش هزینه پزشکی: ناشی از حادثه ، حد اکثر تا 10 درصد سرمایه فوت

پوشش معافیت به هر علت: معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم  به هر علت

پوشش معافیت به علت حادثه: معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه

پوشش درآمد از کار افتادگی به  هر علت:   تا پایان مدت بیمه نامه و ضریب  یک تا سه  برابر آخرین حق بیمه پرداختی

پوشش درآمد از کار افتادگی به علت حادثه:  تا پایان مدت بیمه نامه و ضریب  یک تا سه  برابر آخرین حق بیمه پرداختی

بیمه عمر جامع ارمغان خانواده به منظور رفع نیازهای بیمه ای خانواده طراحی گردیده است . این بیمه نامه علاوه براینکه مزایای بیمه عمر جامع را دارا می باشد،‌ اعضاء خانواده نیز می توانند از پوشش های بیمه ای بر اساس شرایط ذیل بهره مند  گردند:

شرایط بیمه گذار و بیمه شدگان :

 • بیمه گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید
 • بیمه گذار می تواند بیمه شده اصلی یا فرعی باشد.

بیمه شدگان:‌ در این بیمه نامه که تحت عناوین بیمه شدگان اصلی و فرعی شناخته می شوند،‌ شخص حقیقی هستند که فوت و یا حیات آنها موضوع قرارداد بیمه است و سن و سلامتی آنها اساس محاسبه حق بیمه قرار می گیرد.

ویژگیهای بیمه نامه :

 1. پرداخت اندوخته بیمه نامه به بیمه گذار در انقضاء‌ مدت بیمه نامه .
 2. پرداخت سرمایه بیمه عمر بعلاوه اندوخته بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده اصلی در طول اعتبار بیمه نامه .
 3. پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده اصلی .
 4. پرداخت سرمایه بیمه عمر در صورت فوت بیمه شدگان فرعی ‌ در طول اعتبار بیمه نامه .
 5. پرداخت سرمایه بیمه فوت ناشی از حادثه در صورت فوت بیمه شدگان اصلی و فرعی .
 6. پرداخت سرمایه غرامت نقص عضو جزئی ،کلی و دائم بیمه شدگان اصلی و فرعی .
 7. پرداخت مستمری درصورت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده اصلی .
 8. پرداخت هزینه پزشکی ناشی از حادثه بیمه شدگان اصلی و فرعی .
 9. پرداخت هزینه درمان بیماریهای خاص بیمه شدگان اصلی و فرعی .

بیمه عمر مانده بدهکار

هنگامیکه فردی از بانک ، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و... برای خرید یا ساخت خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می‌گیرد معمولاً این نگرانی وجود دارد که در صورت فوت وام‌گیرنده تعهد وی چه خواهد شد . در این  موارد بیمه نامه عمر مانده بدهکار پیشنهاد میگردد .در این بیمه نامه  چنانچه بیمه شده (وام گیرنده) در طول مدت بیمه (وام) فوت نماید، مانده اقساط وام از تاریخ فوت تا پایان مدت وام  بطور یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام‌دهنده پرداخت می‌گردد .

مزایا

 • حق بیمه نسبتا ناچیز بیمه‌نامه
 • امکان پرداخت حق بیمه بصورت سالانه و یکجا
 • تضمین مناسبی برای خانواده بیمه‌شده (وام‌گیرنده) در صورت فوت وی
 • تضمین بازگشت بدهی وام برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

بیمه‌نامه تمام عمر

در این نوع بیمه نامه ، ‌شرکت بیمه متعهد می شود در صورت فوت بیمه شده در هر زمان سرمایه مندرج در بیمه‌نامه را  به ذینفع بیمه نامه پرداخت نماید .  این بیمه نامه دارای ارزش بازخریدی بوده و امکان بازخرید و دریافت وام برای بیمه گذار و جود دارد .

بیمه مسافرین به خارج از کشور

کلیه مسافرینی که عازم  به خارج از کشور هستند ، می توانند از پوشش های بیمه  درمان مسافرتی با شرائط زیر استفاده کنند.

تعهدات بیمه گر:

 • پرداخت هزینه های فوریتهای پزشکی، دندانپزشکی، جراحی، داروخانه،بیمارستان وانتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان تا سقف 50000 یورو
 • پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی .
 • راهنمایی و کمک رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی.
 • بازگرداندن جسد بیمه شده به ایران در صورت فوت .
 • پرداخت هزینه عزیمت و اقامت همراه بیمه شده در صورتیکه بیش از 10 روز متوالی در بیمارستان بستری گردد .
 • بازگرداندن کودکان بی سرپرست در صورت فوت یا انتقال پزشکی بیمه شده .

بیمه حوادث تمام اوقات

هدف بیمه حوادث انفرادی تمام اوقات ، جبران غرامت فوت ، نقص عضو ، ازکارافتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه در طول مدت شبانه روز (24 ساعت) می باشد . دارنده این نوع بیمه نامه در تمام نقاط ایران و دنیا دارای پوشش بیمه ای می باشد .

پوشش های بیمه حوادث انفرادی تمام اوقات :

فوت : در صورتی که بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید ، شرکت بیمه دانا سرمایه مورد تعهد را به استفاده کنندگان به طور یکجا پرداخت خواهد نمود.

نقص عضو : در صورتی که بیمه شده بر اثر حادثه دچار نقص عضو جزیی ، کلی و دائم گردد ، شرکت بیمه دانا با توجه به میزان نقص عضو و براساس جدول نقص عضو ، غرامت فوت را به بیمه شده پرداخت خواهد نمود .

ازکارافتادگی : چنانچه بیمه شده بر اثر حادثه دچار ازکارافتادگی کلی و دائم گردد ، شرکت بیمه دانا سرمایه مورد تعهد را به بیمه شده به طور کامل پرداخت می نماید .

هزینه های پزشکی : در صورتی که بیمه شده براثر حادثه مصدوم و متحمل پرداخت هزینه های درمانی گردد ، شرکت بیمه دانا هزینه های درمانی مزبور راتا سقف مورد تعهد جبران خواهد نمود .

حق بیمه سالانه بیمه حوادث انفرادی برای سرمایه 000ر000ر10 ریال (فوت ، نقص عضو و ازکارافتادگی ) و 000ر000ر1 ریال (هزینه پزشکی)

نکات مهم:

در صورت افزایش سرمایه ، حق بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

مدت بیمه نامه حوادث انفرادی یکسال تمام شمسی می باشد و درپایان مدت، با درخواست بیمه گذار تمدید میگردد.

حداقل سن متقاضی جهت پذیرش در انواع بیمه حوادث انفرادی 4 سال و حداکثر 80 سال می باشد.

راهنمای دریافت خسارات بیمه

افت قیمت خودرو در زمان تصادف از جمله اتفاقاتی است که بیشتر افراد با این حادثه ناخوشایند مواجه می‌شوند. اما در چنین شرایطی چه باید کرد؟

راهنمای دریافت خسارت بیمه

مشکلات حقوقی بیمه

اصولاً بیمه یک قرار داد و توافق بین شرکت یا سازمان بیمه ای با افراد حقیقی و حقوقی جامعه است . هرگونه توافقی که شده باشد لازم الاجراست .

معرفی تیم حقوقی مشکلات بیمه

همه چیز درباره بیمه تکمیلی دانا

ارائه کارت طلایی به بیمه شدگان، طرح آنکال 24 ساعته پزشکان بیمه دانا، سیستم مشاوره و ارجاع و ... از خدمات بیمه تکمیلی است.

معرفی بیمه تکمیلی بیمه دانا