فرم‌های پیشنهادی بیمه دانا

فرم‌های پیشنهادی که بیمه دانا برای پیمان میان بیمه و بیمه‌گذار ارائه نموده را در یک جا برایتان آماده کرده‌ایم تا بتوانید با توجه به نیازتان دریافت و تکمیل فرمایید.

فرم‌های پیشنهادی که بیمه دانا برای پیمان میان بیمه و بیمه‌گذار ارائه نموده را در یک جا برایتان آماده کرده‌ایم تا بتوانید با توجه به نیازتان دریافت و تکمیل فرمایید.

بیمه آتش سوزی

شماره

لینک دانلود

رمز فایل

01

پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح بیمه نامه زلزله و آتش سوزی (مسکونی)

dana-insurance.org

02

پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح بیمه نامه زلزله و آتش سوزی (تجاری)

dana-insurance.org

03

پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع آسایش خانه و خانواده

dana-insurance.org

04

پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع واحدهای صنفی

dana-insurance.org

05

پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح فروش بیمه نامه خرد (تجاری)

dana-insurance.org

06

پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح فروش بیمه نامه خرد (مسکونی)

dana-insurance.org

07

پیشنهاد و پرسشنامه بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی صنعتی، غیر صنعتی و انبار

dana-insurance.org

08

پیشنهاد و پرسشنامه بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی مسکونی

dana-insurance.org

بیمه باربری و مسئولیت حمل

شماره

لینک دانلود

رمز فایل

09

پرسشنامه بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل شرکتهای حمل و نقل بین المللی جاده ای CMR

dana-insurance.org

10

پرسشنامه بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

dana-insurance.org

11

پیشنهاد بیمه نامه حمل کالا (بین المللی)

dana-insurance.org

12

پیشنهاد بیمه نامه حمل کالا (داخلی)

dana-insurance.org

13

فرم پیشنهاد بیمه نامه شناور (بدنه و ماشین آلات، خدمه، مسافر، اشخاص ثالث)

dana-insurance.org

بیمه خودرو

شماره

لینک دانلود

رمز فایل

14

پیشنهاد بیمه بدنه اتومبیل فرم شماره 1

dana-insurance.org

15

پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه حوادث سرنشین

dana-insurance.org

16

رسید دریافت خسارت و واگذاری حقوق (اشخاص حقوقی)

dana-insurance.org

17

رسید دریافت خسارت و واگذاری حقوق (اشخاص حقیقی)

dana-insurance.org

بیمه مسئولیت

شماره

لینک دانلود

رمز فایل

18

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی جایگاه داران سوخت در قبال اشخاص ثالث

dana-insurance.org

19

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

dana-insurance.org

20

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

dana-insurance.org

21

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین طراح ، ناظر و محاسب

dana-insurance.org

22

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر گاز و مجریان عملیات گازرسانی

dana-insurance.org

23

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جت اسکی ، قایق و استراحت گاه های ساحلی در قبال استفاده کنندگان

dana-insurance.org

24

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات کارگاهی (ساختمانی ، کشاورزی، راه سازی ،جرثقیل و لیفتراک) در قبال اشخاص ثالث

dana-insurance.org

25

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان و سرویس کاران آسانسور ، پله برقی و پیاده روی متحرک در قبال استفاده کنندگان

dana-insurance.org

26

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث (ویژه عملیات ساختمانی)

dana-insurance.org

27

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

dana-insurance.org

28

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی شهرداری ها و دهیاری ها در قبال شهروندان

dana-insurance.org

29

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی صاحبان فروشگاه ها و مراکز تجاری در قبال مشتریان و اشخاص ثالث

dana-insurance.org

30

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی در قبال اشخاص ثالث

dana-insurance.org

31

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

dana-insurance.org

32

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر پایگاه اورژانس و مراکز آمبولانس (امداد رسانی و کمک های اولیه پزشکی) در قبال مصدومین و بیماران

dana-insurance.org

33

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر یا مسئول فنی مرکز درمانی در قبال بیماران و مراجعین

dana-insurance.org

34

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر یا هیات مدیره ساختمان در قبال ساکنین و اشخاص ثالث

dana-insurance.org

35

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران باشگاه ها در قبال ورزشکاران ، تماشاچیان و اشخاص ثالث

dana-insurance.org

36

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ عمومی یا تعمیرگاه مجاز خودرو در قبال مالکین خودروها و مراجعه کنندگان

dana-insurance.org

37

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران خوابگاه دانشجویی در قبال استفاده کنندگان

dana-insurance.org

38

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران سینما ، آمفی تئاتر و و سالن های همایش در قبال مراجعین

dana-insurance.org

39

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران شهر بازی در قبال استفاده کنندگان

dana-insurance.org

40

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مرا کز آموزشی و دانشگاه ها در قبال مراجعین

dana-insurance.org

41

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز توانبخشی و حمایتی در قبال مدد جویان و مراجعین

dana-insurance.org

42

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک در قبال کودکان

dana-insurance.org

43

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران هتل یا سالن پذیرایی در قبال مشتریان

dana-insurance.org

44

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و برگزارکنندگان تورهای مسافرتی ، اردو ها و پیاده روی همگانی

dana-insurance.org

45

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان غریق استخر در قبال استفاده کنندگان

dana-insurance.org

46

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح،محیط بانان و شکارچیان در قبال اشخاص ثالث

dana-insurance.org

بیمه درمانی

شماره

لینک دانلود

رمز فایل

47

پیشنهاد بیمه نامه درمان مسافرتی

dana-insurance.org

بیمه مهندسی و بیمه‌های خاص

شماره

لینک دانلود

رمز فایل

48

بیمه وجوه در صندوق

dana-insurance.org

49

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی (EE)

dana-insurance.org

50

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران (CAR)

dana-insurance.org

51

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه تمام خطر نصب (EAR)

dana-insurance.org

52

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه سازه های تکمیل شده ساختمانی (CECR)

dana-insurance.org

53

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه شکست ماشین آلات (MB)

dana-insurance.org

54

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه فساد کالا در سردخانه (DOS)

dana-insurance.org

55

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (CPM)

dana-insurance.org

56

پرسشنامه وپیشنهاد بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (تضمین کیفیت ساختمان) LDB

dana-insurance.org

 

راهنمای دریافت خسارات بیمه

افت قیمت خودرو در زمان تصادف از جمله اتفاقاتی است که بیشتر افراد با این حادثه ناخوشایند مواجه می‌شوند. اما در چنین شرایطی چه باید کرد؟

راهنمای دریافت خسارت بیمه

مشکلات حقوقی بیمه

اصولاً بیمه یک قرار داد و توافق بین شرکت یا سازمان بیمه ای با افراد حقیقی و حقوقی جامعه است . هرگونه توافقی که شده باشد لازم الاجراست .

معرفی تیم حقوقی مشکلات بیمه

همه چیز درباره بیمه تکمیلی دانا

ارائه کارت طلایی به بیمه شدگان، طرح آنکال 24 ساعته پزشکان بیمه دانا، سیستم مشاوره و ارجاع و ... از خدمات بیمه تکمیلی است.

معرفی بیمه تکمیلی بیمه دانا