مقالات

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی در مراکز بهداشتی و درمانی اقدام کند. هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده ای و رانندگی مشمول این شرایط خواهد شد.

تکالیف مراکز درمانی راجع به پذیرش و درمان مصدومین ناشی از حوادث و سوانح رانندگی:

 1. بیمارستانها و مراکز درمانی هنگام پذیرش مصدوم حق دریافت هیچگونه وجهی را از مصدوم، همراهان و مقصر حادثه را ندارند.
 2. مراکز درمانی اعم از خصوصی، دولتی، خیریه، نظامی و…. موظف به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی تا زمان ترخیص بیمار می باشند و کلیه هزینه های درمان از جمله اقلام و لوازم مصرفی و غیر مصرفی به عهده مراکز درمانی می باشد.
 3. در صورتیکه اولین بیمارستان یا مراکز درمانی که مصدوم به آن مراجعه می نماید امکانات تخصصی برای درمان مصدوم نداشته باشد ضمن پذیرش بایستی بیمار مصدوم را به بیمارستان یا مرکز درمانی دیگری که دارای امکانات مربوطه است معرفی و اعزام نماید. مرکز یاد شده نیز موظف به پذیرش بیمار مصدوم است.
 4. در مواردی که بیماران مصدوم به بیمارستانهای خصوصی ارجاع داده شده باشند، بیمارستانهای خصوصی موظف می باشند پس از انجام اقدامات اولیه نظیر احیاء بیماران، Stable نمودن شکستگی ها بدون اخذ هیچ گونه وجهی از بیماران یا همراهان یا مقصر حادثه، پس از اطلاع به ستاد دانشگاه مربوطه برای بیمار پذیرش گرفته شده و ستاد دانشگاه موظف می باشد، در اولین فرصت نسبت به پذیرش بیماران اقدام نماید.
 5. بیمارستان های غیر دولتی پس از انجام اقدامات فوق می توانند با ارسال مدارک ذکر شده نسبت به اخذ هزینه های مصدومین از حوزه معاونت سلامت وزارت متبوع اقدام نمایند.
 6. در صورتیکه مصدومین متمایل به ادامه درمان در بیمارستانهای غیر دولتی باشند ما به التفاوت هزینه تعرفه دولتی و غیر دولتی به عهده بیماران است و مرکز غیر دولتی پس از ترخیص و اخذ ما به التفاوت، هزینه بیمار را بر اساس تعرفه های دولتی از حوزه معاونت سلامت وزارت متبوع دریافت می نمایند.
 7. هزینه های درمانی فوق الذکر صرفاً جهت درمان مصدومین ناشی از حوادث و سوانح رانندگی با وسایل نقلیه موتوری می باشد.
 8. دستورالعمل فوق شامل کلیه مصدومین سوانح و حوادث رانندگی اعم از سرپائی و بستری می باشد.

 بیمه عمر یا بیمه زندگی قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه،متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا در صورت زنده ماندن بیمه شده در موعد تعیین شده در قرارداد ، سرمایه تعیین شده را به بیمه گزار،بیمه شده یااستفاده کننده معین شده از سوی وی بپردازد.

 1. تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
 2. امکان بازخرید بیمه نامه برای بیمه گذار
 3. امکان برداشت بیمه گذار از محل اندوخته بیمه عمر
 4. امکان پرداخت وام به بیمه گذار از محل اندوخته بیمه نامه بدون نیاز به ضامن (وقتی شخصی بخواهد از بانک وام دریافت کند حتما نیاز به دو ضامن معتبر خواهد داشت در صورتیکه در این بیمه نامه بدون نیاز به ضامن امکان اخذ وام برای فرد بیمه گذار وجود دارد.
 5. امکان دریافت سرمایه بیمه در پایان مدت بیمه نامه به طور یکجا توسط بیمه گذار (یعنی از محل اندوخته های حق بیمه سرمایه ای تشکیل می شود که در پایان مدت بیمه نامه به صورت یکجا به بیمه گذار پرداخت می شود که سرمایه گذاری محسوب می شود.
 6. امکان افزایش سرمایه بیمه برای رفع اثرات تورم و جبران کاهش قدرت خرید بیمه گذار
 7. امکان پرداخت حق بیمه به صورت یکجا و اقساطی در این بیمه نامه
 8. پرداخت سود مشارکت در منافع شرکت بیمه
 9. جبران اقساط حق بیمه های معوق از طریق اندوخته بیمه گذار در شرکت بیمه(یعنی زمانی که فردی از بانک وام می گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید جریمه به وی تعلق می گیرد اما در بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه به این شکل نیست و در صورت تعویق در پرداخت اقساط، شرکت بیمه از محل اندوخته این اقساط را پرداخت می کند .
 10. معافیت مالیاتی از مزایای ویژه این بیمه نامه است و این بیمه نامه مشمول قانون مالیات بر ارث نمی شود .

برگ الحاقیه یک سند بیمه‌ نامه‌ای تکمیل‌کننده بیمه‌نامه است. این سند باید گویای همه تغییر‌های حاصل در بیمه‌نامه باشد. از آنجا که گاهی در جریان اعتبار بیمه‌نامه، تغییراتی در میزان تعهدات و چگونگی ریسک، کاهش یا افزایش در سرمایه بیمه، تغييرات در ارزش مورد بيمه، مدت بیمه، بروز اشكالات در زمان صدور و… ایجاد می شود، صدور الحاقیه ضرورت پیدا می کند. چرا که برای جلوگیری از مخدوش شدن سند، این تغییرات را نمی‌توان در متن بیمه‌نامه صادر شده اعمال و اجرا کرد. از دیدگاه حقوقی برگ الحاقی یک توافق مکمل  است نه یک توافق جدا و مستقل از بیمه‌نامه؛ به همین دلیل شرایط و آثار قرارداد بیمه در مورد آن قابل اجرا است.

همه چیز درباره بیمه تکمیلی دانا

شرکت بیمه دانا با ایجاد واحد سنجش رضایت و با دریافت انتقادات و پیشنهادات سازنده، راه آینده را بهتر و روشن‌تر ترسیم می‌نماید که از دستاوردهای این واحد می‌توان به ایجاد طرح‌های نوین و متنوعی همچون ارائه کارت طلایی به بیمه شدگان، طرح آنکال 24 ساعته پزشکان بیمه دانا، سیستم مشاوره و ارجاع و ... اشاره نمود.

کارت طلائی درمان

این کارت به منظور رفع پریشانی خاطر و استرس بیمه شدگان و اطرافیان ایشان در مواقع بروز بیماری و حوادث، طراحی و در اختیار هر یک از بیمه شدگان قرار می گیرد، تا در اینگونه موارد با اطمینان خاطر از نبود مشکلات مالی و رفع دغدغه های احتمالی صرفاً به فکر بهبودی و سلامت خود و عزیزانشان باشند. این کارت در کلیه مراکز درمانی طرف قرارداد (که بیش از 95% بیمارستانهای کشور را شامل می گردد) معتبر بوده و بیمه شدگان در طول شبانه روز و با ارائه این کارت می توانند از خدمات بستری در مراکز مذکور بدون هیچگونه محدودیت سقف تعهد و یا پرداخت فرانشیز و هزینه های خارج از تعهد استفاده نمایند . (هزینه های مورد تعهد طبق قرارداد فیمابین، توسط بیمه دانا تامین گردیده و هزینه های خارج از تعهد در صورت تمایل بیمه گذاراز محل سپرده ذخیره تامین خواهد گردید)

سیستم مشاوره و ارجاع

این سیستم برای اولین بار در شرکت بیمه دانا و به منظور راهنمائی بیمه شدگان در زمینه های مختلف درمانی اطلاع از مفاد قراردادهای فیمابین، راهنمائی های اختصاصی به بیمه شدگان ارائه اطلاعات در خصوص امکانات مراکز درمانی طرف قرارداد و همچنین کاهش هزینه ها و اتلاف وقت بیمه شدگان طراحی گردیده و این عزیزان می توانند براحتی و طی تماس تلفنی در ساعات اداری اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

سرویس آنکال 24 ساعته پزشکان بیمه دانا

به منظور استفاده بهینه از خدمات مورد تعهد ، پزشکان معتمد بیمه دانا در سراسر کشور آماده پاسخگوئی و ارائه مشاوره های درمانی مورد نیاز جهت استفاده از مراکز درمانی متناسب با نیاز بیمار از طریق تلفن های اعلامی در طول ساعات شبانه روز و در مواقع لزوم هماهنگی های لازم با مراکز درمانی طرف قرارداد جهت بستری بیمه شدگان را فراهم می نمایند.

موضوع قرارداد بیمه درمان تکمیلی

عبارت است از جبران هزینه های تشخیصی درمانی شامل هزینه های پاراکلینیکی جراحی مجاز سرپایی ، سزارین و زایمان طبیعی ، درمان طبی واعمال ناشی از بیماری یا حادثه بیمه شدگان در بیمارستانها و مراکز جراحی محدود Day Care یا بیشتر از 6 ساعت بستری و نیز آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن وهمچنین هزینه های آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی در صورتیکه نهایتا" منجر به بستری بیمه شده در بیمارستان گردد . ( مازاد سهم سازمانهای بیمه گر اولیه ، بیمه دانش آموزی و یا سایر سازمانها  (.

شرایط سنی بیمه شدگان

 • فرزندان ذکور مجرد حداکثر تا سن 18سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل با ارائه گواهی تحصیلی تمام وقت حداکثر تا سن 20 سال تمام مشمول قرارداد هستند . ( در مورد دانشجویان با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حداکثر تا سن 25 سال تمام و در مورد دانشجویان مقطع دکتری حداکثر تا سن 26 سال تمام .)
 • فرزندان مونث تا زمان ازدواج و یا اشتغال بکار تحت پوشش بیمه هستند .
 • فرزندان مونث مطلقه تا زمان رجوع و یا ازدواج مجدد بشرط عدم اشتغال بکار تحت پوشش بیمه می باشند .
 • نوزادان به محض تولد تحت پوشش قرار می گیرند مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت یکماه تصویر شناسنامه وی را جهت صدور الحاقیه برای بیمه دانا ارسال نمایند .
 • فرزندان معلول جسمی و ذهنی بیمه شدگان ، بدون در نظر گرفتن شرط سنی بیمه خواهند شد .
 • سایر بیمه شدگان حداکثر تا سن 60 سال تمام بیمه می باشند .
 • بیمه دانا موافقت می نماید بیمه شدگان بالای 60 سال تا 70 سال تمام را با 50% افزایش و افراد بالای 70 سال را با 100% افزایش حق بیمه تحت پوشش قرار دهد .
 • کلیه کارکنان مونث می توانند همسر و تمامی فرزندان خود را همانند سایر بیمه شدگان با پرداخت حق بیمه دو برابر صرفا" در ابتدای قرارداد و تحت پوشش بیمه قرار دهند .

تبصره 1) کارکنان شاغل بیمه گذار و افراد تحت تکفل آنان وقتی بیمه شده تلقی می شوند که دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت ،سازمان تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی نیروهای مسلح باشند.

بیمه شدگان: کلیه کارکنان شاغل (رسمی ، قراردادی و پیمانی ) که به طور تمام وقت به استخدام بیمه گذار می باشند به همراه کلیه افراد خانواده آنها .

حادثه: عبارتست از هرگونه واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و باعث وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد .

بیماری: عبارتست از هرگونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی اعضاء و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک .

فرانشیز: درصد معینی از هزینه های درمانی مشمول تعهدات قرارداد است که تامین آن بعهده بیمه گذار یا بیمه شده می باشد .

تعهدات بیمه دانا

پوشش بیمه ای بیمه دانا جهت گروههای 50 نفر به بالا به منظور جبران هزینه های مورد تعهدات به شرح ذیل ارائه گردد:

 1. جبران هزینه های دوران بستری در مراکز درمانی اعم از جراحی تخصصی ، جراحی عمومی و درمان طبی.
 2. جبران هزینه های مربوط به زایمان ( طبیعی و سزارین ) و کورتاژ تخلیه ای.
 3. جبران هزینه های پزشکی ، تشخیصی و تشخیصی درمانی غیر بیمارستانی ( پاراکلینیکی ) و جراحـی های مجاز سرپایی در سه گروه به شرح ذیل:
  • سونوگرافی – ماموگرافی – رادیوتراپی – انواع اسکن – سی تی اسکن – انواع آندوسکوپی - ام آر ای و اکو کاردیوگرافی.
  • تست ورزش – نوار عضله – نوار عصب – نوار مغز و آنژیوگرافی چشم.
  • شکستگیها – گچگیری – ختنه – بخیه – کرایوتراپی – اکسیزیون لیپوم – تخلیه کیست و لیزرچشم.
 4. جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در صورتیکه نقص بینایی 4 دیوپتر یا بیشتر باشد (منوط به تائید پزشک معتمد بیمه دانا قبل از عمل)

نحوه استفاده بیمه شدگان از مراکز درمانی مجاز سراسر کشور

بیمه شدگان در انتخاب پزشکان و بیمارستانهای مجاز کشور مختار بوده و به یکی از دو صورت ذیل عمل خواهند نمود:

 • الف:بیمه شدگان در صورت تمایل به استفاده از مراکز درمانی طرف قرارداد می توانند ضمن مراجعه به شرکت بیمه دانا و ارائه مدارک مربوطه ، معرفینامه لازم را جهت استفاده از بیمارستان دریافت دارند.
 • ب:بیمه شدگان در استفاده از بیمارستانهای غیر طرف قرارداد نیز آزاد بوده و پس از پرداخت هزینه ها و تحویل اصل اسناد به سازمان بیمه گر اولیه ، تصویر اسناد و چک سازمان بیمه گر اولیه را به بیمه دانا ارائه و نسبت به دریافت مازاد هزینه ها اقدام خواهند نمود .

توجه: تعهدات بیمه دانا در مورد بیمارانی که با معرفینامه کتبی بیمه دانا از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده می نمایند برابر صورتحسابهای فوق الذکر مورد رسیدگی و تسویه قرار می گیرد و در صورتیکه بیمه شدگان مستقیما" و بدون اخذ معرفینامه به مراکز طرف قرارداد و یا به مراکز درمانی غیر طرف قرارداد مراجعه نمایند، هزینه های مورد تعهد حداکثر بر اساس درجه بندی بیمارستانهای همتراز طرف قرارداد با بیمه دانا و رعایت تعرفه های مصوب هیات دولت و آئین نامه های بیمه مرکزی و سایر مفاد قراردادهای فی ما بین محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

 • ج:بیمه شدگان می بایست در صورت بستری در مراکز طرف قرارداد یا غیر طرف قرارداد مراتب بستری خود را قبل از ترخیص به اطلاع بیمه دانا برساند .

نحوه استفاده از خدمات بیمه دانا

الف: مراکز درمانی و تشخیصی طرف قرارداد با بیمه دانا:

شرکت بیمه دانا در تهران و سایر استانها با اکثر مراکز درمانی و تشخیصی خصوصی و دولتی طرف قرارداد می باشد بیمه شدگان گرامی جهت استفاده از خدمات این مراکز چنانچه دارای کارت طلایی درمان میباشند می توانند مستقیما"به مراکز مذکور مراجعه و بدون پرداخت هیچگونه وجهی از خدمات مورد نیاز استفاده نمایند در غیر این صورت می بایست قبل از مراجعه به مراکز درمانی و یا در حین بستری ( حداکثر تا قبل از ترخیص ) به یکی از شعب این بیمه دانا در سراسر کشور مراجعه و نسبت به اخذ معرفی نامه اقدام نمایند .

توجه: در موارد اورژانس خارج از ساعات اداری یا ایام تعطیل بیمه شدگان می توانند با ارائه کارت درمان تکمیلی بیمه دانا نسبت به بستری بیمار خود اقدام و بلافاصله در اولین روز اداری نسبت به اخذ معرفی نامه اقدام نمایند .

ب ) مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه :

 1. معرفینامه بیمه گذار یا کارت معتبر بیمه دانا .
 2. گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی .
 3. تصویر دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار .
 4. در مورد زایمان یا سزارین ارائه اصل شناسنامه بیمه شده اصلی الزامی است .
 5. برای فرزندان ذکور از 18 تا 26 سال ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است .
 6. برای فرزندان مونث 15 سال به بالا ارائه اصل شناسنامه الزامی است .

توجه: در خصوص انجام اعمال جراحی بینی یا رفع عیوب انکساری چشم، معاینه بیمار قبل از انجام عمل بوسیله پزشک معتمد بیمه دانا الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به بیمه شده:

 1. کارت معتبر بیمه دانا یا معرفی نامه بیمه گذار.
 2. فتوکپی صفحه اول دفترچه بیمه ، بیمه شده اصلی و بیمار.
 3. چنانچه هزینه مربوط به زایمان و یا فرزند مونث بالال 15سال یا مذکر بالای 18 سال باشد ارائه اصل شناسنامه الزامی است.
 4. اصل قبض پرداختی صندوق بعلاوه گزارش مربوطه (در خصوص هزینه های پاراکلینیکی).
 5. اصل صورتحساب بیمارستان، اصل صورتحساب پزشکان، گواهی پزشکان با قید نوع اقدام درمانی انجام شده، گزارش اتاق عمل، گواهی بیهوشی ( درخصوص موارد جراحی )، ریز نسخ دارویی، ریز نسخ آزمایش، گزارش پاتولوژی، گزارش رادیولوژی و ریز لوازم مصرفی بیمارستان همراه با فاکتور پروتز مصرفی ممهور به مهر پزشک جراح و اتاق عمل.

تـذکر: چنانچه بیمار در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد بیمه‌گر اولیه بستری شده باشد ابتدا باید کلیه مدارک مندرج در بند 5 را به سازمان بیمه گراولیه تحویل و سپس فتوکپی برابر با اصل مدارک فوق را به انضمام فتوکپی چک بیمه گر اولیه به بیمه دانا ارائه نمائید.

معرفی خدمات حقوقی بیمه

آشنایی با حقوق بیمه

بیمه واقعیتی است که در پرتو آن مسیر رسیدن به این هدف هموار می گردد . بیمه پشتیبان مناسبی است که در زمانهایی خاص به کمک افراد آمده و موقعیت اقتصادی آنها را سر و سامان داده و امنیت خاطر و رفاه مالی آنان را فراهم می سازد.

اصولاً بیمه یک قرار داد و توافق بین شرکت یا سازمان بیمه ای با افراد حقیقی و حقوقی جامعه است . هرگونه توافقی که شده باشد لازم الاجراست .

با توجه به اینكه  افراد به نوعی تحت پوشش یکی از انواع بیمه ها می باشند در شرایط عمومی هر یک از بیمه ها در ابتدا تعاریف مختصری راجع به بعضی از واژه های مربوطه ارایه شده است.

شرایط عمومی

هر یک از انواع بیمه ها شرایط عمومی دارد که تمام توضیحات در آن موجود است و هر خریدار بیمه صرفاً نباید به گفته های افراد اکتفا کند . با توجه به اینکه در زمان پرداخت خسارت تنها به بیمه نامه و فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط خریدار بیمه و اسناد و مدارک کتبی استناد می شود پس اظهارات هر نماینده و یا هر کارمند بیمه دلیل قابل قبولی نخواهد بود . پس در هنگام خرید بیمه نامه حتماً باید شرایط عمومی مطالعه شود . این شرایط عمومی همراه بیمه نامه و حتی پشت بیمه نامه چاپ شده است . در زمان انعقاد قرار داد خریدار بیمه نامه با امضای یک برگه اعلام می کند که با اطلاع کامل از شرایط عمومی ، بیمه نامه را خریداری نموده است .

تعاریف عنوان کلی در بیمه نامه

بیمه گر كیست؟

بیمه گر شرکت بیمه است که مشخصات آن در بیمه نامه قید می گردد و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در بیمه نامه را به عهده می گیرد.

بیمه گذار كیست؟

بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات نامبرده در بیمه نامه ذکر می گردد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید.

بیمه شده؟

بیمه شده شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه نامه ، برای او موجب انعقاد بیمه نامه می گردد.

ذینفع كیست؟

ذینفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در

بیمه نامه ذکر گردیده است .

حق بیمه چیست؟

حق بیمه مبلغی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد .

سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه چیست؟

 سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه نامه به ذینفع بپردازد .

حادثه چیست؟

حادثه موضوع بیمه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده منجر به جرح ، نقص عضو ، از کار افتادگی ، فوت یا خسارت دیگر بیمه شده گردد .

مدت بیمه نامه چیست؟

مدت بیمه معمولا یکسال تمام شمسی است و از ساعت ۱۲ ظهر روزی که به عنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید گردیده است ، آغاز و در ساعت ۱۲ ظهر روز انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد . مگر آنکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده و بصورت ماهانه و یا روزانه صادر گردد .

اصل حسن نیت

بیمه گذار و بیمه شده مکلف اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر اطلاعات صحیح را راجع به موضوع بیمه در اختیار بیمه گر قرار دهند . اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمداً برخلاف واقع اظهار بنمایند ، بیمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد ، بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .

پرداخت حق بیمه

بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه طبق توافق با بیمه گر  بپردازد و قبض رسیدی که به مهر و امضاء بیمه گر رسیده باشد ، اخذ نماید .

بیمه‌های اجباری و اختیاری

عمده فعالیت های بیمه ای در کشور بر عهده تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی است که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و تنها پوشش های بیمه ای به افراد را در بر می گیرد . این نوع بیمه ها ، از نوع بیمه های اجباری است . دربیمه های تأمین اجتماعی پوشش های بیمه ای از قبیل بازنشستگی ، درمان ، غرامت ، هزینه ی کفن و دفن و … وجود دارد . کسانی که به نحوی از پوشش های تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی استفاده می کنند و افراد بیمه شده در شرایط قراردادهای بیمه ای و سقف پوشش ها هیچ اختیاری ندارند.

راهنمای دریافت خسارات بیمه

دریافت خسارت افت قیمت خودرو:

افت قیمت خودرو در زمان تصادف از جمله اتفاقاتی است که بیشتر افراد با این حادثه ناخوشایند مواجه می‌شوند. مخصوصا اگر خودروی شما صفر است و یا خودروی گران قیمت دارید هزینه ریالی جبران چنین خساراتی می‌تواند دردسر بیشتری برای شما داشته باشد. در زمان تصادف علاوه بر هزینه‌های تعمیر خودرو، هزینه افت قیمت خودروی آسیب دیده بخش دیگر  این ماجرا است که افراد را بیشتر درگیر می‌کند.

دریافت خسارت افت قیمت خودرو! شورای حل اختلاف یا دادگاه؟

همانطور که بیان شد راننده خودروی مقصر مسئول جبران افت قیمت خودرو است و برای همین شرکت بیمه مسئول پرداخت این خسارت نیست.بنابراین اگر فرد زیاندیده درخواست دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو در اثر تصادف را داشته باشد،  باید برای تامین خسارت خود به شورای حل اختلاف مراجعه کند.

برای محاسبه  میزان خسارت افت قیمت بعد از ثبت دادخواست، کارشناس مربوطه تعیین شده و با ملاحظه خودرو و یا تصاویر مربوط به خسارات، کارشناس میزان خسارت افت قیمت را محاسبه می‌کند. بعد از این که خسارت برآورد شده توسط کارشناس اعلام شد، مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر به دادگاه یا شورای حل اختلاف ارائه می‌کند. به این نکته توجه داشته باشید که اگر خسارت وارد شده کمتر از  ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به خسارت توسط شورای حل اختلاف رسیدگی می شود و خسارات بالای ۲۰ میلیون تومان برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده می شوند. فرد زیان دیده با پیگیری پرونده از طریق دادگاه می‌تواند به خسارت افت قیمت خودروی خود دست پیدا کند.

در تصادف با خودروهای گران چه باید کرد؟

در تصادفاتی که خودروی آسیب دیده یک خودرو گران قیمت می باشد مراحل  پرداخت خسارت کمی متفاوت می‌شود. بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث پرداخت خسارت بر اساس شرایط خودروی متعارف انجام می‌شود.

بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، فرد مقصر در زمان تصادف با خودروی نامتعارف موظف است که تا سقف نصف دیه ماه حرام را جبران کند.

به عنوان مثال دیه ماه حرام در سال ۱۳۹8، ۳60 میلیون تومان می‌باشد. که اگر خسارت تا نصف این مبلغ یعنی تا ۱80 میلیون تومان باشد توسط فرد مقصر در تصادف با ماشین‌های گران قیمت پرداخت می‌شود . باقی خسارت را فرد زیان دیده باید خودش پرداخت کند که می‌تواند برای این هزینه از بیمه بدنه خود استفاده نماید. البته بخشی از این خسارت توسط بیمه نامه شخص ثالث فرد قابل جبران می باشد که بر اساس تعهد مالی که بیمه نامه ثالث وی دارد این بیمه نامه می تواند کمک وی باشد.

اگر با این تعاریف خودروی نامتعارف و یا همان گران قیمت دارید جهت مشاوره بهترین بیمه بدنه فرم زیر را پر کنید:

برای دریافت فرم پیشنهاد بیمه بدنه اینجا کلیک کنید

مراکز پرداخت خسارت بیمه های اتومبیل در بیمه دانا:

خسارت جرحی و دیه تنها در شعبه شمال تهران پرداخت می گردد.

موقعیت

آدرس و اطلاعات لازم

شمال تهران

خیابان گاندی ، نبش خیابان 15، پلاک 35

تلفن تماس کارشناس خسارت : 88676639 و کارشناس خسارت دیه : 88676631

جنوب تهران

جاده قدیم ساوه ، بعد از چهاردانگه، نرسیده به پل شاطره، ضلع جنوبی میدان مصلی، نبش کوچه کاوه، پلاک 101

شرق تهران

خیابان دماوند ، حد فاصل چهارراه خاقانی و سی متری نارمک، نبش کوچه مهرنژاد، پلاک 2

غرب تهران

میدان پونک، بلوار میرزابابایی، تقاطع سردار جنگل، پارک سوار پونک

 

راهنمای دریافت خسارات در بیمه های مسئولیت :

با توجه به تنوع بیمه‌های مسئولیت مدارک لازم جهت صدور و دریافت خسارت به صورت عام برای کلیه زیر رشته‌های این رشته بیمه‌ای در نظر گرفته شده است، بنابراین ممکن است برای برخی از زیر رشته‌های این رشته بیمه‌ای پاسخگو نباشد، بدیهی است در زمان وقوع حادثه بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز به بیمه گر اعلام خسارت نماید و در هنگام  مراجعه بیمه‌گذار/ ، بیمه‌گر مدارک تکمیلی را یادآوری می‌نماید .

راهنمای دریافت  خسارت در بیمه نامه های عمر و پس انداز و حوادث انفرادی :

در صورت وقوع هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه نامه در طول مدت اعتبار بیمه نامه ،‌بیمه گذار و بیمه شده می توانند به واحد صادرکننده بیمه نامه (شعبه یا نمایندگی بیمه دانا )‌ مراجعه و مدارک لازم را جهت تشکیل پرونده خسارت ارائه نمایند.

بیمه نامه های مسافرین به خارج از کشور:

در صورت وقوع هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه نامه در خارج از کشور درطول مدت اعتبار بیمه نامه ،‌ بیمه شده می تواند حداکثر ظرف 168 ساعت(7روز) با شماره تلفنهای ذکر شده در بیمه نامه تماس و اعلام خسارت نماید چنانچه بیمه شده در طول مسافرت پس از تماس و اعلام موضوع به شرکت خارجی در کشور مقصد موفق به دریافت خسارت خود نشده باشد پس از بازگشت به ایران با در دست داشتن مدارک لازم و اعلام کد رهگیری دریافتی از شرکت خارجی به محل صدور بیمه نامه مراجعه نماید.

مدارک لازم جهت تشکیل مراحل اولیه پرونده فوت در بیمه های عمر وحوادث انفرادی :

 1. ارائه تقاضای کتبی توسط ذینفع بیمه نامه مبنی بر شرح کامل علت و زمان فوت به شعبه صادر کننده بیمه نامه
 2. اصل بیمه نامه و اوراق ضمیمه آن .در بیمه نامه های عمر ارائه کلیه دفترچه های پرداخت اقساط حق بیمه الزامی است.
 3. اصل یا تصویر برابر با اصل خلاصه رونوشت وفات، گواهی فوت پزشکی قانونی ، گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی در موارد مرتبط از قبیل :  فوت بعلت حادثه و یا فوت مشکوک و کمتر از 24 ساعت ، کلیه گزارشات نیروی انتظامی ویا سایر مراجع ذیصلاح( در صورت فوت بعلت حادثه) ، گواهی حصر وراثت چنانچه استفاده کنندگان وراث قانونی باشند .
 4. اصل کلیه مدارک بیمارستانی شامل :گواهی پزشک معالج مبنی تاریخ شروع بیماری و شرح سیر بیماری ، شرح حال اولیه بیمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش یا عکس رادیولوژی و اسکن، صورتحساب بیمارستان ، گواهی فوت بیمارستانی و سایر مدارک مربوطه.
 5. رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه متوفی (بیمه شده ) و ذینفع بیمه نامه.
 6. دفترچه بیمه درمانی و سوابق درمانی مرتبط با بیماری .
 7. گواهینامه معتبر بیمه شده متناسب با وسیله نقلیه مورد استفاده در صورتیکه حادثه بر اثر رانندگی باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل مراحل اولیه پرونده نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثه در بیمه های عمر وحوادث انفرادی :

 1. ارائه تقاضای کتبی توسط بیمه گذار یا بیمه شده مبنی بر شرح کامل علت و زمان حادثه به شعبه صادر کننده بیمه نامه
 2. اصل بیمه نامه و اوراق ضمیمه آن .در بیمه نامه های عمر ارائه کلیه دفترچه های پرداخت اقساط حق بیمه الزامی است.
 3. اصل یا تصویر برابر با اصل گزارشات نیروی انتظامی یا سایر مراجع ذیصلاح در رابطه با حادثه .
 4. اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی پزشکی قانونی یا نظریه کمیسیون پزشکی صادره از سوی بیمه سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی.
 5. اصل کلیه مدارک بیمارستانی شامل :گواهی پزشک معالج مبنی برشرح سیر بیماری ، شرح حال اولیه بیمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش یا عکس رادیولوژی و اسکن، صورتحساب بیمارستان و سایر مدارک مربوطه.
 6. گواهینامه معتبر بیمه شده متناسب با وسیله نقلیه مورد استفاده در صورتیکه حادثه بر اثر رانندگی باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل مراحل اولیه پرونده هزینه پزشکی در بیمه های  عمر و حوادث انفرادی :

 1. ارائه تقاضای کتبی توسط بیمه گذار یا بیمه شده مبنی بر شرح کامل علت و زمان خسارت به شعبه صادر کننده بیمه نامه
 2. اصل بیمه نامه و اوراق ضمیمه آن .
 3. اصل کلیه مدارک پزشکی شامل :گواهی پزشک معالج مبنی برشرح سیر بیماری ، شرح حال اولیه بیمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش یا عکس رادیولوژی و اسکن، نسخ ویزیت و داروخانه یا صورتحساب بیمارستان و سایر مدارک مربوطه" درصورتیکه بیمه شده تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی ویا خدمات درمانی و........باشد ارائه مدارک اصل یا برابر بااصل درمانی به انضمام چک بیمه گر اولیه الزامی میباشد"
 4. اصل یا تصویر برابر با اصل گزارشات نیروی انتظامی یا سایر مراجع ذیصلاح در رابطه با حادثه
 5. گواهینامه معتبر بیمه شده متناسب با وسیله نقلیه مورد استفاده در صورتیکه حادثه بر اثر رانندگی باشد.

 مدارک لازم جهت تشکیل مراحل اولیه پرونده هزینه بیمارستانی امراض سخت دربیمه عمر جامع ارمغان زندگی:

 1. ارائه تقاضای کتبی توسط بیمه گذار یا بیمه شده مبنی بر شرح کامل علت و زمان بیماری به شعبه صادر کننده بیمه نامه
 2. اصل بیمه نامه و اوراق ضمیمه آن بهمراه دفترجه پرداخت اقساط حق بیمه .
 3. اصل کلیه مدارک پزشکی شامل :گواهی پزشک معالج مبنی برتاریخ شروع و شرح سیر بیماری ، شرح حال اولیه بیمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش یا عکس رادیولوژی و اسکن، نسخ ویزیت و داروخانه یا صورتحساب بیمارستان و سایر مدارک مربوطه" درصورتیکه بیمه شده تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی ویا خدمات درمانی و........باشد ارائه مدارک اصل یا برابر بااصل درمانی به انضمام چک بیمه گر اولیه الزامی میباشد"
 4. دفترچه بیمه درمانی و سوابق درمانی مرتبط با بیماری .

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت در بیمه های مسافرین به خارج از کشور :

اعلام خسارت از طریق تماس بیمه شده یا ارسال نمابر با شماره تلفنهای ذکر شده در بیمه نامه حداکثر ظرف 168 ساعت ( 7 روز ) و استفاده از پوشش های مرتبط در کشور مقصد .

چنانچه بیمه شده درطول مسافرت پس از تماس و اعلام موضوع به شرکت خارجی در کشور مقصد ، موفق به دریافت خسارت خود نشده باشد ، مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

 1. ارائه تقاضای کتبی توسط بیمه شده مبنی بر: تاریخ خروج و ورود به ایران ، کشور مقصد ، شرح کامل علت و زمان خسارت و ذکر شماره و کد رهگیری به واحد صادر کننده بیمه نامه، اصل بیمه نامه و پاسپورت
 2. اصل کلیه مدارک پزشکی شامل:گواهی پزشک معالج مبنی برتاریخ شروع و شرح سیر بیماری ، شرح حال اولیه بیمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش یا عکس رادیولوژی و اسکن، نسخ ویزیت و داروخانه یا صورتحساب بیمارستان و سایر مدارک مربوطه.
 3. در صورت تاخیر بار: اعلامیه کتبی و یا تاییدیه موسسه حمل و نقل هوایی (و یا نمایندگان آن )‌مبنی بر تاییدیه کتبی ساعات تاخیر و دلیل تاخیر به انضمام اصل صورتحسابهای مربوط به خرید لوازم ضروری .
 4. در صورت فقدان بار: اظهاریه کتبی و یا گواهی شرکت هواپیمایی مبنی بر تایید مفقود شدن بار ثبت شده بر حسب کیلو به انضمام اصل صورتحسابهای مربوط به خرید لوازم ضروری

 مهلت اعلام خسارت

مهلت اعلام وقوع هر یک از خطرات تحت پوشش بشرح ذیل میباشد:

نوع تعهد

مهلت اعلام کتبی

فوت

یک ماه

نقص عضو و از کار افتادگی

15روز

هزینه پزشکی

15روز

مسافرین خارج از کشور

168 ساعت ( 7 روز )

بیمه چیست؟

بیمه (به انگلیسی: Insurance) سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، طبق شرایط مشخصی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد؛ بنابراین، بیمه یکی از روش‌های مقابله با ریسک است.

ادامه مطلب: بیمه چیست؟

راهنمای دریافت خسارات بیمه

افت قیمت خودرو در زمان تصادف از جمله اتفاقاتی است که بیشتر افراد با این حادثه ناخوشایند مواجه می‌شوند. اما در چنین شرایطی چه باید کرد؟

راهنمای دریافت خسارت بیمه

مشکلات حقوقی بیمه

اصولاً بیمه یک قرار داد و توافق بین شرکت یا سازمان بیمه ای با افراد حقیقی و حقوقی جامعه است . هرگونه توافقی که شده باشد لازم الاجراست .

معرفی تیم حقوقی مشکلات بیمه

همه چیز درباره بیمه تکمیلی دانا

ارائه کارت طلایی به بیمه شدگان، طرح آنکال 24 ساعته پزشکان بیمه دانا، سیستم مشاوره و ارجاع و ... از خدمات بیمه تکمیلی است.

معرفی بیمه تکمیلی بیمه دانا